Bc. Robin Mazel

Diplomová práce

Pracovní spokojenost, metody jejího měření a význam pro strategický úspěch podniku

Job satisfaction, methods of its measurement and importance for the strategic success of the company
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na téma pracovní spokojenosti. Zabývá se motivací a spokojeností pracovníků, kvalitou pracovního života a metodami měřením pracovní spokojenosti. Součástí práce je i hodnocení významu spokojenosti pracovníků pro strategické řízení podniku a trendy v řízení lidských zdrojů v souvislosti s průmyslem 4.0. Praktická část interpretuje výsledky celoplošného dotazníkového řešení …více
Abstract:
The thesis focuses on the topic of job satisfaction. It deals with motivation and satisfaction of workers, quality of working life and methods of measuring job satisfaction. Part of the work is also evaluation of the importance of employee satisfaction for strategic business management and trends in human resources management in connection with industry 4.0. The practical part interprets the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní