Theses 

Vedení mzdového účetnictví a jeho organizace v příspěvkové organizaci – Klára Bukačová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Klára Bukačová

Bakalářská práce

Vedení mzdového účetnictví a jeho organizace v příspěvkové organizaci

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku odměňování zaměstnanců a to s ohledem na legislativu České republiky. Je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy související s odměňováním zaměstnanců, zdaněním mezd a odvody sociálního a zdravotního pojištění. V praktické části je představena vybraná příspěvková organizace, její systém zpracování mezd a předpisy upravující odměňování zaměstnanců. Dále jsou zde uvedeny praktické příklady zaměřující se na zařazení vybraných zaměstnanců do platové třídy, platového stupně a to s ohledem na jejich funkci a započitatelnou praxi.

Abstract: The bachelor thesis focuses on the issue of remuneration of employees, with regard to Czech legislation. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part explains the basic concepts of employee remuneration, wage taxation and social and health insurance contributions. The practical part introduces selected contributory organization, its payroll system and regulations of the remuneration of employees. Further, there are practical examples focusing on the classification of selected employees into the grade, salary grade, with regard to their function and the deductible practice.

Klíčová slova: mzda, plat, daň z příjmu, sociální pojištění, zdravotní pojištění, wages, salary, income tax, social insurance, health insurance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bohumila Pytlíčková
  • Oponent: Ing. Lenka Fulínová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz