Blanka Bejdáková

Doctoral thesis

Analýza kvality výuky vyšší odborné školy a zvyšování její úrovně s důrazem na podnikatelské vzdělávání a myšlení v podmínkách Vyšší obchodní podnikatelské školy

Analysis of Quality of 'Teaching of the Tertiary Professional School and Raising its Level with Emphasis on Competence for Employment and Entrepreneurial Activities and Thinking in the Environment of the Tertiary Business Entrepreneutial School
Abstract:
Hlavním cílem této doktorské práce je zjistit, jaká je úroveň kvality výuky na konkrétní vyšší odborné škole a naznačení cest, jakými je možné kvalitu výuky ještě dále zvyšovat. Kvalita výuky představuje poměrně široký pojem, proto je v práci kladen důraz především na úroveň klíčových kompetencí studentů, zejména pak na kompetenci k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. Pro naplnění tohoto …more
Abstract:
It has been the primary objective of this doctoral thesis to determine the level of the quality of teaching at a particular tertiary professional school and suggest avenues leading to potential further improvement of the quality of the teaching. Quality of teaching is a relatively broad term; therefore, the thesis places emphasis primarily on the level of the students' key competences, primarily the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 4. 2012
  • Supervisor: Ondřej Asztalos
  • Reader: Pavel Krpálek, Rudolf Šlosár

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30286