Jiří VÁGNER

Bachelor's thesis

1. Teoretická část: Mladý režisér na prahu 21. století: Filmový materiál nebo digitální technologie? 2. Praktická část: a) Hraný film, 15 minut, digital - režie b) Hraný videoklip, 3:10 minut, 8mm - režie c) Hraný videoklip, 3:40 minut, digital - režie

1. Theoretical Part: Young director in the Beginning of the 21th Century: Film material or Digital Technology? 2. Practical Part: a) Feature Film, 15 Minutes, 16mm (B&W) X digital (color) - Directing b) Live-action Music Bideo, 3:13 minutes, 8mm - Directing c) Live-action Music Video, 3:40 minutes, Digital - Directing
Abstract:
Tato práce pojednává o přístupu režiséra k volbě média při tvorbě audiovizuálního díla. Analyzuje a srovnává novodobý přístup s klasickým. Praktickým výstupem je pak film s názvem ?Centrum Operam?, který generuje tyto poznatky v tvůrčí rovině.
Abstract:
This work deals with the director's approach to the choice of media in the creation of an audiovisual work. It analyzes and compares the modern approach to the classical one. The practical outcome is the movie called "Centrum operam", which generates this knowledge in the creative plane.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2012
Accessible from:: 4. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Binter

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁGNER, Jiří. 1. Teoretická část: Mladý režisér na prahu 21. století: Filmový materiál nebo digitální technologie? 2. Praktická část: a) Hraný film, 15 minut, digital - režie b) Hraný videoklip, 3:10 minut, 8mm - režie c) Hraný videoklip, 3:40 minut, digital - režie. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Directing and Screenwriting