Petra LINHARTOVÁ

Bakalářská práce

Zjišťování zajištění intimity při provádění očistného klyzmatu

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

Determination of supply intimacy in applying the provision purgative clysma
Anotace:
Abstrakt Jedním z aspektů ošetřovatelské péče, který je v českých nemocnicích stále zanedbáván, je právo klienta na soukromí, tedy i na intimitu, v nejrůznějších situacích. Intimita je choulostivá oblast, o čemž svědčí i fakt, že samotní klienti při vstupu do nemocnice v rámci zjišťování ošetřovatelské anamnézy nepříjemně vnímají otázky, které se týkají jejich sexuality a vyprazdňování, a považují …více
Abstract:
Abstract One aspect of nursery care, which is still neglected in czech hospitals, is right of pacients to privacy. That means, right to intimacy in various situations as well. Intimacy is sensitive area, that is confirmed especially by pacients. Pacients percieve questions about their sexulatity and emptying very annoyingly, which are included in nursery process. They don´t want answer them and consider …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2007
Zveřejnit od: 14. 5. 2007
Identifikátor: 7458

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
 • Vedoucí: Mgr. Ivana Chloubová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LINHARTOVÁ, Petra. Zjišťování zajištění intimity při provádění očistného klyzmatu. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gnv00x gnv00x/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.