Bc. Jiří OGUREK

Diplomová práce

Principy a metody hashování v relační databázové technologii s praktickým ověřením vzniku kolizí

Principals and methods of hashing in relational database techlogy with practical verification of collisions occurrence
Anotace:
Autor práce analyzuje klíčové vlastnosti hashovacích algoritmů. Cílem je identifikovat a detailně popsat selhání v oblasti zabezpečení uživatelských účtů SŘBD Firebird. Následně autor vyvine aparát (generátor, databázový soubor a webovou aplikaci) pro vědecký experiment, který vyvrátí odolnost vůči kolizím zkoumaného algoritmu v praxi. Závěrem autor sestaví vlastní návrh na řešení nalezených bezpečnostních …více
Abstract:
Author analyses hash algorithms key attributes. The goal is to identify and describe in detail user account security failure of the DBMS Firebird. Afterwards author develops the apparatus (generator, database file and web application) for a scientific experiment that disproves investigated algorithm collision resistance in practice. Finally own proposal to avoid found security risks is setup and passed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OGUREK, Jiří. Principy a metody hashování v relační databázové technologii s praktickým ověřením vzniku kolizí. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma