Theses 

Srovnání nativních XML databází z hlediska správy XML dat – Martina Čižinská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina Čižinská

Diplomová práce

Srovnání nativních XML databází z hlediska správy XML dat

Comparison of native XML databases in terms of XML data management

Anotace: Základem této práce je výzkum zaměřený na problematiku nativních XML databází. Hlavním cílem je srovnání vybraných databázových systémů v oblasti uživatelského ovládání a správy XML dat. Databázové produkty jsou testovány prostřednictvím XQuery dotazů a XML dat benchmark testu XMark. Na základě závěrečných zhodnocení a poznatků jsou databáze porovnány a sestavena doporučení pro konkrétní využití. Výsledky výzkumu mají pomoci zorientovat se v řešené problematice a při výběru vhodného databázového úložiště pro XML data.

Abstract: The basis of my work represents a research focused on the problematic of native XML databases. The main goal is to draw comparison between the selected database systems in a sphere of user control and management of XML data. Database products are tested via XMark benchmark test using its XQuery queries and testing XML data. Final comparisons and recommendations for use are based on the concluding evaluation and findings. The results of research may improve orientation in solved problematics. They could help with the selection of a suitable database product to store XML data.

Klíčová slova: Berkeley DB XML, XMark, optimalizace, XPath, indexování, eXist-db, Sedna, XML, XQuery, NXD, nativní XML databáze, Qizx, BaseX

Keywords: XMark, Berkeley DB XML, XML, eXist-db, Sedna, Qizx, BaseX, optimalization, indexing, XPath, XQuery, NXD, native XML databases

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Helena Palovská
  • Oponent: Jiří Kosek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39328

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:54, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz