Bc. Martin Bláha

Diplomová práce

Marketingový mix elektronických služeb České pošty s využitím dostupnosti služby jako marketingové výhody

Marketing mix electronic services, Czech Post, using the availability of services such as marketing advantages
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Marketingový mix konkrétního podniku“ je analýza, popis a návrh změn marketingového mixu elektronických služeb společnosti Česká pošta s. p. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska popisované odbornou literaturou. V praktické části je provedena analýza jednotlivých elektronických produktů podniku, z pohledu marketingového mixu dle jeho základního složení čtyř …více
Abstract:
The thesis, "The marketing mix concrete business is the analysis, description and draft amendments to the marketing mix of electronic services provided by Czech Post in the theoretical part describes the theoretical background described literature. The practical part is made of electronic products company, from the perspective of the marketing mix according to the basic composition of the four P: product …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace