Adéla Dvorská

Bakalářská práce

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES NON-AGRICOLES EN REPUBLIQUE TCHEQUE, AVEC UNE APPLICATION AUX FERMES FAMILIALES

Diversification of the non-agricultural activities in the Czech republic, focusing on family farms
Abstract:
The object of this bachelor work is the problem of diversification of non-agricultural activities and their support by European Union with specification on family farms in the Czech republic and its comparison with European Union. The work is divided into several parts, the last of which is dedicated to the example of Czech family farm. This example shows activities, but also problems of its owner …více
Abstract:
Předmětem předkládané bakalářské diplomové práce je problematika diverzifikace nezemědělských činností a jejich podpora ze strany Evropské unie, se zaměřením na rodinné farmy v České republice a v porovnání s Evropskou unií. Práce je rozdělena do několika částí, z nich poslední je věnována příkladu české rodinné farmy, na kterém jsou presentovány činnosti i problémy při realizaci záměru majitele farmy …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Michel Viland

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.