Bc. Miroslav ŠÍMA

Master's thesis

Univerzální signálový generátor

Universal Signal Generator
Anotácia:
Tato práce se zabývá návrhem a realizací univerzálního signálového generátoru s komfortním grafickým uživatelským rozhraním. Teoretická část se věnuje popisu základních druhů generátorů - zejména generátoru na principu přímé číslicové syntézy a generátoru s proměnným vzorkovacím kmitočtem. Praktická část dále vývoji grafické knihovny, řadiče I2C pro obvod FPGA a návrhu desek plošných spojů. Výsledkem …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on design of universal signal generator with comfortable graphic user interface. The theory section is dedicated to description of basic types of signal generators - mainly the the signal generator based on direct digital synthesis and signal generator based on variable clock architecture. The method section is focused on research of graphic library, I2C controller for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Krist, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍMA, Miroslav. Univerzální signálový generátor. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Electronics and Applied Informatics