Natálie Rotterová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Projekt výzkumného kvalitativního šetření komunikace mezi sociálními pracovníky a cizinci

Qualitative research project of communication between social workers and foreigners
Anotace:
Tato absolventská práce je projektem výzkumu, který je zaměřen na identifikaci metody a nástroje, bariéry a předpoklady v komunikaci mezi sociálními pracovníky a cizinci. Rozdělení tohoto projektu proběhlo ve dvou částech, a to teoretické a metodologické. V části teoretické dochází k vymezení pojmu komunikace, jejich jednotlivých elementárních podsložek, dále je přidán interkulturní aspekt se všemi …více
Abstract:
This graduate thesis is a research project focuses on identifying methods and tools, barriers and assumptions in communication between social workers and foreigners. The project is divided into two main chapters - theoretical and methodological. Theoretical part defines the notion of communication and its individual elementary mats, then the intercultural aspect and its specifics is added. Theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Stacho
  • Oponent: Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc