Mgr. Emil Budín

Bakalářská práce

Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat

Cloud computing – focused on data availability and data security
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat“ představuje relativně nový fenomén v oboru informačních technologií – cloud computing, který dále analyzuje v kontextu problematiky dostupnosti a bezpečnosti dat. Úvodní kapitola reflektuje obecně přijímanou definici pojmu, předkládá historické souvislosti a zavádí členění do modelů nasazení a distribučních modelů …více
Abstract:
Bachelor thesis “Cloud computing – focused on data availability and data security” introduces relatively new phenomenon in the field of information technology called cloud computing. This is further analyzed in the context of data availability and data security problems. The introductory chapter reflects a generally accepted definition of the concept, presents a historical context and introduces a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta