MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.

Doctoral thesis

Působení rehabilitace na kardio-respirační parametry u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

The effect of cardiovascular rehabilitation on cardiorespiratory parameters in patients with ischemic heart disease
Abstract:
Disertační práce se zabývá kardiovaskulární rehabilitací, která je významnou součástí léčby u pacientů s ischemickou chorobou srdeční neboť snižuje mortalitu i morbiditu. U pacientů po infarktu myokardu, infarktu myokardu léčeném balónkovou dilatací koronárních tepen a po aortokoronárním bypassu posoudit vliv 12týdenního řízeného ambulantního rehabilitačního programu s kontinuální a intervalovou zátěží …more
Abstract:
This dissertation thesis deals with cardiovascular rehabilitation and cardiovascular rehabilitation is an important part of the treatment in patients with ischemic heart disease because it reduces both mortality and morbidity. In the patients after myocardial infarction, myocardial infarction treated by balloon dilatation of coronary arteries evaluation, patients after aortocoronary bypass, there was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 4. 2011
  • Supervisor: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta