Ing. Jana PIVODOVÁ

Bakalářská práce

Využívání služeb školních jídelen žáky druhého stupně ZŠ ve vztahu k finanční náročnosti vybraných oblastí životního stylu

Using School Canteen Services by Upper Elementary School Students in Relation to Financial Demands of the Selected Lifestyle
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem stravování a životního stylu dětí na druhém stupni ZŠ. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o pedagogice, výchovných stylech ve škole a rodině, životním stylu, školním stravování a obezitě. V praktické části jsou interpretovány výsledky realizovaného výzkumu, který byl zaměřený na zmapování rozdílu ve stravování a životním …více
Abstract:
This thesis deals with dietary and lifestyle of children at primary school. The work is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on pedagogy, educational styles at school and in family, lifestyle, school meals and obesity. The results of the research are introduced in the practical part, which was aimed at mapping the difference in the diets and lifestyles of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Včelařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIVODOVÁ, Jana. Využívání služeb školních jídelen žáky druhého stupně ZŠ ve vztahu k finanční náročnosti vybraných oblastí životního stylu. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů pro SŠ