Bc. Ondřej Pavlík

Master's thesis

Příběhy a prostory (ne)naplněných možností: Poetika režisérky Angely Schanelec

The Stories and Places of (Un)realized Possibilities: Poetics of Angela Schanelec
Abstract:
Diplomová práce směřuje k formulování autorské poetiky německé režisérky Angely Schanelec, jedné z předních osobností takzvané berlínské školy. Zatímco stávající akademické studie o berlínské škole převážně interpretují filmy Angely Schanelec na pozadí teorií Gillese Deleuze (obraz-čas, společnosti kontroly) a zdůrazňují jejich vztah k současnému Německu a/nebo neoliberálnímu kapitalismu, tato práce …more
Abstract:
This thesis aims to formulate authorial poetics of German film director Angela Schanelec, one of the leading figures of the so-called Berlin School. While recent scholarship on Berlin School prefers to read Schanelec’s films according to the theories of Gilles Deleuze (time-image, societies of control) and emphasize their relation to post-wall Germany and/or contemporary neoliberal capitalism, this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies