Theses 

Integrace cizího jazyka do výuky psychologie na SŠ – Bc. Lucie FRAŇKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie FRAŇKOVÁ

Diplomová práce

Integrace cizího jazyka do výuky psychologie na SŠ

Intergration of foreign language into psychology in the Secondary school

Anotace: V diplomové práci se zabýváme výukovou metodou CLIL. CLIL je akronymem pro Content and Language Integrated Learning . Tento inovativní přístup si klade za cíl integrovat do výuky obsah i jazyk. Zdůrazňuje dualitu cílů. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje charakteristice současné situace ve vzdělávání, Rámcovým vzdělávacím programům na jednotlivých typech středních škol, postavení předmětů anglický jazyk a psychologie v Rámcovému vzdělávacímu programu, integraci a jejímu významu, výukové formě CLIL jakožto způsobu integrace jazyka do nejazykového předmětu, cílové skupině- žáci střední školy a činitelům výuky. Druhá část je Praktická část, kde jsou aplikovány poznatky z teoretické části do jednotlivých témat vyučovacích hodin. V závěru jsou poznatky shrnuty.

Abstract: In this Diploma thesis we are engaged in teaching CLIL. CLIL is an acronym for Content and Language Integrated Learning. This innovative approach aims to integrate the teaching content and language. It emphasizes the duality of goals. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the characteristics of the current situation in Czech education and general educational programs for various types of secondary schools, the position of English and Psychology subjects in national educational framework, with integration and its importance, with the form of CLIL as a way of integrating language into non-language subject. It also deals with the target-group -students of secondary school and with agents of education. The second part is the practical part, where the theoretical knowledge of various topics in the lessons is applied. In conclusion, the findings are summarized.

Klíčová slova: integrace jazyka, CLIL, výuka na SŠ, anglický jazyk, psychologie, moderní vyučovací metody

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51295 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

Jak správně citovat práci

FRAŇKOVÁ, Lucie. Integrace cizího jazyka do výuky psychologie na SŠ. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz