Monika Poláková

Diplomová práce

Kalkulace nákladů v konkrétní společnosti

Cost Calculation in the Specific Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je navržení kalkulačního systému v konkrétní společnosti. První částí práce je literární rešerše, která popisuje náklady, jejich členění, kalkulační systém a s tím související pojmy. Aplikační část je zaměřena na kalkulaci nákladů vybraného podniku, který nemá kalkulační systém zatím zaveden. Provedena je analýza nákladů společnosti. Vybrané kalkulační metody jsou aplikovány na …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to design a costing system in a specific company. The first part of the thesis is a literature search, which describes the costs, their classification, costing system and related concepts. The application part is focused on the calculation of costs of a selected company that does not have any costing system implemented yet. An analysis of the company’s costs is performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2021
  • Vedoucí: Petra Kozáková
  • Oponent: Irena Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82251