Dana Hariková

Bakalářská práce

Genderová identita v postmoderní společnosti

Gender Identity in Postmodern Society
Anotace:
Název bakalářské práce: Genderová identita v postmoderní společnosti Jméno a příjmení autora: Dana Hariková Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2014/2015 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. Resumé: Bakalářská práce se zabývá tématem genderové identity v postmoderní společnosti. Cílem předložené bakalářské práce je popsat problematiku genderu a zjistit, jak aktivně děti pracují …více
Abstract:
Title of the bachelor thesis: Gender identity in post-modern society Author: Dana Hariková Academic year of bachelor thesis submission: 2014/2015 Supervisor: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. Summary: This bachelor thesis deals with the topic of gender identity in post-modern society. It sets itself the goals of describing gender problematics and determining how actively children work with their gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hariková, Dana. Genderová identita v postmoderní společnosti. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku