Bc. Markéta Drobíková

Diplomová práce

Perspektivy a zkušenosti Romských žen na trhu práce na Ostravsku

Perspectives and experience of Romany women at the labour market in the region of Ostrava
Anotace:
Perspektivy a zkušenosti Romských žen na trhu práce na Ostravsku Diplomová práce ( 28 610 slov základního textu) se zaměřuje na problematiku uplatnění romských žen na trhu práce. V teoretické části mapuje problematiku statusového a genderového znevýhodňování v souvislosti s participováním na trhu práce, zejména však diskriminaci z důvodů rasy. V závěru teoretické části představuje autorka koncept životních …více
Abstract:
Perspectives, experience and discrimination of Romany women at the labour market in the region of Ostrava This graduation thesis (28 610 words of key text) is focused on problems of Romany women with assertion at labour market. The theoretical part covers problems of status and gender disadvantages in relation with participation at labour market especially discrimination against race. The author presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií