Klára Lipárová

Diplomová práce

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Integrated Public Transport System in the South Moravian Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá veřejnou hromadnou dopravou v Jihomoravském kraji, konkrétně Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje. Cílem práce je zhodnotit dopravní obslužnost na území kraje za účelem návrhu a doporučení na zlepšení dopravní obslužnosti. K analýze dopravní obslužnosti byla na základě denní dojížďky do zaměstnání a škol vymezena pracovní centra. Na základě jejich vymezení …více
Abstract:
My final thesis is focused on public transport in South Moravian region. Exactly, it is focused on the Integrated trasport system of this region. The aim was to evaluate the transport services of this region and give some recommendation how to improve it. Operating centers were given on the basis of my own commuting experience. On this basis the transport services of South Moravian region were analysed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: David Lenert
  • Oponent: Jiří Kovář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava