Veronika BANDÍKOVÁ

Bakalářská práce

Postmoderna a Lyotardova kritika velkých příběhů

Lyotard's critique of metanarratives
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na definování postmoderny s ohledem na Lyotardovu kritiku velkých příběhů, která se ukázala jako klíčová pro definování postmoderny jako filozofického konceptu. V práci jsou za tímto účelem interpretovány a komparovány, za pomoci sekundární literatury, čtyři koncepce postmoderny - J.-F. Lyotardova, Z. Baumanova, G. Lipovetského a W. Welsche. Dále je zde také komparace s …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on concept of the term "postmodern" and Lyotard´s criticism of metanarratives and its hight importance to the concept of the postmodernism. Bachelor thesis interprets and compares with each other four concepts of the postmodern - J.-F. Lyotard´s, Z. Bauman´s, G. Lipovetsky´s and W. Welsch´s, with assisatnce of secondary literature. This Bachelor thesis interprets and compares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANDÍKOVÁ, Veronika. Postmoderna a Lyotardova kritika velkých příběhů. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/