Bc. Otakar Veselý

Master's thesis

Reakce drogových uživatelů ve městě Brně na fenomén Designer drugs

Reaction of the drugs abusers on phenomenon Designer drugs in Brno city
Anotácia:
Diplomová práce ,,Reakce drogových uživatelů ve městě Brně na fenomén Designer drugs“ pojednává o pohledu vybraných uživatelů psychoaktivních látek na fenomén nových syntetických drog a o jejich zkušenosti s těmito substancemi. V teoretické části je práce zaměřena na vymezení základních pojmů potřebných pro určení a pochopení širšího kontextu, kam tyto látky náleží. Pojem designer drugs/nové syntetické …viac
Abstract:
This thesis ,,Reaction of drug users in Brno to the phenomenon of Designer drugs discusses the view of selected users of psychoactive substances on the phenomenon of new synthetic drugs and their experiences with these substances. In the theoretical part is the work focused on defining the basic concepts necessary to identify and understand the broader context of where these substances belong. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedúci: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta