Bc. Marek Havelka

Master's thesis

Interakce transaktivačních domén 9aaTAD s mediátory transkripce

Interaction Transactivation domains 9aaTAD with Mediators of transcription
Abstract:
Transaktivační domény na transkripčních faktorech umožňují protein-proteinové interakce s mediátory transkripce. V důsledku toho dochází k sestavení transkripční mašinérie na promotorech genů. V naší laboratoři byl objeven velmi krátký motiv pro transaktivační domény nazvaný 9aaTAD. V této práci se zabývám studiem tohoto motivu u transkripčních faktorů c-Myb a MLL a současně jeho vlivem na interakci …more
Abstract:
Transactivation domains on transcription factors allow protein-protein interactions with mediators of transcription. Consequently, transcription machinery is assembled on gene promoters. In our laboratory, a very short motif of transactivation domains called 9aaTAD was found. In this thesis, I deal with the study of this motif in transcription factors c-Myb and MLL and its effect on the interaction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods