Bc. Marek Havelka

Diplomová práce

Interakce transaktivačních domén 9aaTAD s mediátory transkripce

Interaction Transactivation domains 9aaTAD with Mediators of transcription
Anotace:
Transaktivační domény na transkripčních faktorech umožňují protein-proteinové interakce s mediátory transkripce. V důsledku toho dochází k sestavení transkripční mašinérie na promotorech genů. V naší laboratoři byl objeven velmi krátký motiv pro transaktivační domény nazvaný 9aaTAD. V této práci se zabývám studiem tohoto motivu u transkripčních faktorů c-Myb a MLL a současně jeho vlivem na interakci …více
Abstract:
Transactivation domains on transcription factors allow protein-protein interactions with mediators of transcription. Consequently, transcription machinery is assembled on gene promoters. In our laboratory, a very short motif of transactivation domains called 9aaTAD was found. In this thesis, I deal with the study of this motif in transcription factors c-Myb and MLL and its effect on the interaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách