Mgr. Markéta Petrášová

Bachelor's thesis

Proměna role umělce ve společnosti v průběhu pěti set let

Transformation of the role of the artist in society over five hundred years
Abstract:
Bakalářská diplomová práce pojednává o roli umělce ve společnosti a její proměně za posledních pět set let. Úkolem popisné části práce je představit roli umělce ve společnosti v průběhu dějin. Analytická část práce se věnuje analýze shod a rozdílů v roli umělce v období italské renesance a ve 20. století. Zjištění budou vycházet z textů Giorgia Vasariho a Paula Johnsona. Cílem práce je zodpovědět otázku …more
Abstract:
The bachelor thesis discusses the social role of artists and its changes over the last five thousand years. The descriptive part portrays the role of an artist in society during the history. The analytical part focuses on the analysis of similarities and differences regarding the roles of the Italian Renaissance artists and the 20th century's artists. The findings are based on texts by Giorgio Vasari …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta