Michaela Cinková

Bakalářská práce

Homofóbie u zdravotnického personálu

Homophobia in the medical staff
Anotace:
Bakalářská práce má za úkol zmapovat postoje zdravotnických pracovníků na homosexuálně orientované lidi a na homosexualitu samotnou. V teoretické části své práce se zabývám pojmy, které souvisí s daným tématem, příčinami vzniku homosexuality a její léčbou, gay legislativou v historii a dnes, dále pak postoji vůči homosexualitě, homofobní chování a jeho příčiny. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení …více
Abstract:
Bachelor's thesis is to find out attitudes of health workers to homosexually oriented people and homosexuality itself. In the theoretical part I deal with concepts related to the topic, the causes of homosexuality and its treatment, gay legislation in history and today, as well as attitudes toward homosexuality, homophobic behavior and its causes. The practical part is focused on the evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Evžen Panovský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cinková, Michaela. Homofóbie u zdravotnického personálu. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra