Theses 

Činnosti třídního učitele podporující zdraví žáků v podmínkách střední odborné školy – Bc. Jana Janoušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Janoušková

Diplomová práce

Činnosti třídního učitele podporující zdraví žáků v podmínkách střední odborné školy

Form teacher's activities supporting students' health at conditions of secondary vocational school

Anotace: Tématem diplomové práce jsou „Činnosti třídního učitele podporující zdraví žáků v podmínkách střední odborné školy“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je věnována vymezení pojmu interakční zdraví, charakteristice projektu škola podporující zdraví a podmínek pro podporu zdraví na střední odborné škole, pohledu na středoškoláka z hlediska vývojového období a popisu třídního učitele, jeho funkce, činností a povinností během školního roku. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, jehož cílem je zjistit rizika ohrožující zdraví žáků střední odborné školy a způsoby, kterými mohou třídní učitelé tato rizika omezovat.

Abstract: The topic of this diploma thesis is „Form teacher´s activities promoting students´ health at conditions of secondary vocational school“. The diploma thesis is devided to theoretical and practical parts. The first part deals with conception of interactive health, characteristics of project health promoting schools, conditions for health promotion at secondary vocational schools, a view of secondary school student in light of stage of development and description of form teacher’s grade, activities and duties during school year. The practical part is focused on qualitative research and its goal is to find threats to secondary vocational school students’ health and form teachers’ ways to reduce these threats.

Klíčová slova: zdraví, škola podporující zdraví, střední odborná škola, třídní učitel, středoškolák, spolupráce, health, health promoting school, secondary vocational school, form teacher, secondary school student, cooperation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz