Bc. Jana Janoušková

Diplomová práce

Činnosti třídního učitele podporující zdraví žáků v podmínkách střední odborné školy

Form teacher's activities supporting students' health at conditions of secondary vocational school
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou „Činnosti třídního učitele podporující zdraví žáků v podmínkách střední odborné školy“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je věnována vymezení pojmu interakční zdraví, charakteristice projektu škola podporující zdraví a podmínek pro podporu zdraví na střední odborné škole, pohledu na středoškoláka z hlediska vývojového období a popisu třídního …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is „Form teacher´s activities promoting students´ health at conditions of secondary vocational school“. The diploma thesis is devided to theoretical and practical parts. The first part deals with conception of interactive health, characteristics of project health promoting schools, conditions for health promotion at secondary vocational schools, a view of secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta