Mgr. Vojtěch Schlemmer

Bachelor's thesis

API web 2.0 aplikací

Web 2.0 Applications' API
Abstract:
Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky Web 2.0 aplikací, jejich tvorby, využití a rozšiřitelnosti prostřednictvím funkcionalit, které nabízejí současná Web 2.0 API. Čtenář je seznámen se strukturou komunitních webů a systémem signaly.cz. V rámci této práce jsou porovnána jednotlivá API a jedno vybrané API je implementováno do webu signaly.cz.
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce readers to the topic of Web 2.0 applications, their development, utilization and scalability through the functionality offered by existing Web 2.0 APIs. The reader is familiarized with the structure of community sites and signaly.cz system. In this work, various APIs are compared and one selected API is implemented in Web signaly.cz.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Martin Kyselák
  • Reader: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Systems and Data Processing

Theses on a related topic