Bc. Zuzana Jacková

Diplomová práce

Seniori z pohľadu študentov

Seniors from the perspective of students
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the approach of the young generation towards the seniors as well as their attitude towards the senior population. The target of the research realised by the answer sheet was to point out the factors affecting the attitude of the young generation towards the seniors. Such a factors are sex, type of school they attend, accomodation and their actual coexistence with …více
Abstract:
Diplomová práca zisťuje skúsenosti mladej generácie so seniormi a ich postoje k seniorskej populácii. Výskum uskutočnený dotazníkovým šetrením bol zameraný na faktory, ktoré ovplyvňujú mladú populáciu a ich postoj k seniorom. Tieto faktory sú pohlavie, typ školy, ktorú navštevujú, bývanie a spolužitie so seniorom. Výskumné šetrenie prebehlo na piatych stredných školách. Analýza a interpretácia dát …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii