Bc. Zuzana Jacková

Master's thesis

Seniori z pohľadu študentov

Seniors from the perspective of students
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the approach of the young generation towards the seniors as well as their attitude towards the senior population. The target of the research realised by the answer sheet was to point out the factors affecting the attitude of the young generation towards the seniors. Such a factors are sex, type of school they attend, accomodation and their actual coexistence with …more
Abstract:
Diplomová práca zisťuje skúsenosti mladej generácie so seniormi a ich postoje k seniorskej populácii. Výskum uskutočnený dotazníkovým šetrením bol zameraný na faktory, ktoré ovplyvňujú mladú populáciu a ich postoj k seniorom. Tieto faktory sú pohlavie, typ školy, ktorú navštevujú, bývanie a spolužitie so seniorom. Výskumné šetrenie prebehlo na piatych stredných školách. Analýza a interpretácia dát …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta