Bc. Tomáš Hampl

Diplomová práce

Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy

Theoretical and practical questions of the public administration property management
Anotace:
Cílem diplomové práce „Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy“ je zhodnocení hospodaření s veřejným majetkem na příkladu konkrétní instituce. V prvních kapitolách práce se zaměřuji na teoretické otázky a definici týkajících se pojmu veřejný majetek. Následně pojednávám o možnostech nakládáním s ním. V další části se soustředím na sportovní politiku v České republice. Ve …více
Abstract:
The aim of the thesis " Theoretical and practical questions of the public administration property management " is to evaluate the management of public property on the example of a specific institution. In the first chapters of my thesis I focus on the theoretical questions and the definition of the concept of public property. Then I discuss the possibilities for public sector how can they deal with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií