Bc. Tomáš Kuba

Diplomová práce

Grafické uživatelské rozhraní pro virtuální síťovou laboratoř

Virtual Network Laboratory graphical user interface
Anotace:
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat grafické uživatelské rozhraní pro virtuální s흻ovou laboratoř, která bude využívána k vytváření virtuálních sítí a následné k podpoře výzkumu a výuky sítí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Tato laboratoř dostala název VitNet a skládá se ze tří samostatných částí. VitNet editor je primárním výsledkem této práce, jedná se o aplikaci pomocí …více
Abstract:
The goal of this thesis was to design and implement graphical user interface for Virtual Network Laboratory which will be used as a tool for creating virtual networks and as a support for teaching and researching computer networks at Faculty of Informatics Masaryk University. This laboratory is named "VitNet" and consits of three separate parts. The "VitNet editor" is the mentioned gui implemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky