Mgr. Veronika Čunderlová

Bachelor's thesis

Nanočásticemi modifikované monolitické materiály pro bioanalýzu

Nanoparticle modified monolithic supports for bioanalysis
Abstract:
Monolitické materiály na bázi siliky nebo organických polymerů nacházejí díky svým jedinečným vlastnostem široké uplatnění v bioanalytické chemii. Teoretická část této bakalářské práce se zabývá modifikací monolitických materiálů různými nanočásticemi a jejich využitím v separačních metodách. Experimentální část je poté zaměřena na přípravu nanočástic oxidů železa a jejich imobilizaci na povrch metakrylátového …more
Abstract:
Due to their unique properties, monolithic materials based on silica- or organic polymers are widely used in bioanalytical chemistry. The theoretical part of this thesis is focused on modification of monolithic materials with various nanoparticles and their use in separation methods. The experimental part of this thesis is focused on preparation of iron oxide nanoparticles and their immobilization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jana Křenková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta