Yulu Han

Bachelor's thesis

Financial Analysis of Prada Company

Financial Analysis of Prada Company
Anotácia:
The goal of writing the thesis is to analyze and research financial conditions of the company Prada from 2013 to 2017 by mainly using common-size analysis and adopting financial ratios. Financial analysis can provide accurate information to people, which has a great influence on the period, evaluate the present situation of enterprises and predict the future of enterprises to make correct decisions …viac
Abstract:
The goal of writing the thesis is to analyze and research financial conditions of the company Prada from 2013 to 2017 by mainly using common-size analysis and adopting financial ratios. Financial analysis can provide accurate information to people, which has a great influence on the period, evaluate the present situation of enterprises and predict the future of enterprises to make correct decisions …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Josef Novotný
  • Oponent: Martina Borovcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava