Barbora KLOFÁKOVÁ

Bakalářská práce

Nakládání s odpady z průmyslových výrob a technologií v hliníkářském průmyslu ve společnosti Constellium s.r.o.,Děčín

Waste management in the aluminium industry in Constellium i.n.c. company
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o nakládání s odpady, které vznikají ve výrobním procesu společnosti zabývající se zpracováním slitin hliníku Constellium Extrusions Děčín s.r.o. v Děčíně. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popisována legislativa odpadového hospodářství, vznik, členění a nakládání s průmyslovými odpady, základní informace o hliníkových slitinách a základní …více
Abstract:
This Bachelor's thesis is about waste management of company focusing on aluminum alloys elaboration - Constellium Extrusions Děčín Inc. in Děčín. The thesis is divided to theoretical and practical part. The theoretical part describes waste management legislation, generation, division and industrial waste management, basic informations about aluminum alloys and essential Constellium Extrusions Děčín …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOFÁKOVÁ, Barbora. Nakládání s odpady z průmyslových výrob a technologií v hliníkářském průmyslu ve společnosti Constellium s.r.o.,Děčín. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí