Adam Nosálek

Master's thesis

The Influence of the Information Technology Industry on an Economic Development of Srí Lanka

The Influence of the Information Technology Industry on an Economic Development of Srí Lanka
Abstract:
Diplomová práce se týká sektoru informačních technologií na Srí Lance. Cílem práce je analyzovat, jaký vliv má sektor informačních technologií na ekonomický rozvoj Srí Lanky, s konkrétnějším zaměřením na integraci severních provincií ostrova, poznamenaných občanskou válkou, s vyspělejším jihem. V první části je zkoumán vliv sektoru IT ekonomiku země pomocí makroekonomických ukazatelů, dále je hodnocena …more
Abstract:
The objective of the Master's thesis is analyzing the influence IT sector has on the economic development of Sri Lanka. The thesis is focusing on integration of the war-affected northern part of the country and its economic development. First part consist of the influence IT sector has on the economy of Sri Lanka, later on consist of analyzing the competitiveness of this sector in a global market. …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Dušan Smolík
  • Reader: Ivan Černohorský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava