Mgr. Zuzana Marková

Bakalářská práce

Zkratky anglického původu a jejich výslovnost v českém prostředí

Abbreviations of English Origin and Their Pronunciation in Czech Language Environment
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o zkratkách. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, které představují dvojí možné pojetí termínu zkratka a nesnadnost jeho definice, stručné shrnutí toho, jak se zkratkami zacházela česká i anglofonní lingvistická tradice přibližně od doby druhé světové války, a v neposlední řadě i dělení a druhy zkratek v češtině v porovnání s angličtinou. Cílem praktického výzkumu …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with abbreviations. The theoretical part consists of three chapters. They introduce the twofold conception of the term "abbreviation" and the difficulty of its definition, brief summary of how abbreviations have been treated by Czech and English linguistics roughly since the period of the World War II, and also the division and types of abbreviations in Czech in comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda

Práce na příbuzné téma