Soňa SLÍVOVÁ

Diplomová práce

Tradice a perspektivy soukromých krejčovských dílen

Tradition and prospects private sartotial works-room.
Anotace:
Diplomová práce navazuje tématem zájmu tj. oborem oděvnictví na bakalářskou prácí. Zabývá se historií, problematikou součastného stavu a perspektivami segmentu zakázkového krejčovství. V úvodních kapitolách se zaměřuji na badatelskou činnost mapující historický vývoj krejčovství v Ostravě a to krejčovského odborného školství a řemesla až do současnosti. V dalších kapitolách sleduji vývojové trendy …více
Abstract:
The thesis topic of interest followed by a field that is clothing the bachelor thesis. It deals with the history, problems and prospects for the current state of the segment of custom tailoring. The introductory chapters focus on research activity mapping the historical development of tailoring in Ostrava and tailoring vocational education and crafts to the present. In subsequent chapters follow the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÍVOVÁ, Soňa. Tradice a perspektivy soukromých krejčovských dílen. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta