Adam Laurenčík

Bachelor's thesis

Integračné rozhranie pre partnerský systém e-commerce platformy

Integration interface for a partner e-commerce platform
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the needs of e-commerce partner systems for an integration interface and propose a way of performance testing the created interface. In the practical part of the thesis the partner system for an existing e-commerce platform managed by industrial partner inQool, a.s. is implemented, as well as the example of a partner shop using the created interface. The …viac
Abstract:
Cieľom bakaláskej práce je zmapovanie potrieb partnerských systémov e-commerce platforiem na integračné rozhranie a navrhnutie spôsobu záťažového testovania výsledného rozhrania. V praktickej časti práce je implementovaný partnerský systém pre konkrétnu existujúcu e-commerce platformu spravovanú priemyselným partnerom inQool, a.s. a príklad partnerského obchodu využívajúceho vytvorené rozhranie. Nad …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Halmo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.