Ing. Michaela VÍTKOVÁ

Diplomová práce

Hospodářská politika ČR po vstupu do EU a její dopad na rozvoj "OREA HOTELS"

Economic Policy of the Czech Republic after the Enlargement of the EU and it´s Impact on "OREA HOTELS" Development
Anotace:
V diplomové práci hodnotím vývoj hospodářské politiky ČR po roce 1990 a formuluji stav a podstatu podnikatelské činnosti po vstupu ČR do EU. Proces strukturálních změn dělím na tři hlavní etapy: etapu - zahrnující léta 1990 až 1993, spojenou s ekonomickým poklesem, etapu - od r. 1993, spojenou s určitým ekonomickým růstem a etapu - od r. 2000, spojenou se vstupem ČR do EU. Na tomto základě hodnotím …více
Abstract:
In Master thesis I evaluate the progress of economic policy of the Czech republic after 1990 and formalize status and the principle of the enterprise activity of the Czech republic after entry to the EU. There are three main periods of structural adjustment: period contained years 1990 to 1993 that is connected with economic depression, period from the year 1993 that is connected to economic progression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006
Identifikátor: 3994

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍTKOVÁ, Michaela. Hospodářská politika ČR po vstupu do EU a její dopad na rozvoj "OREA HOTELS". Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.