Mgr. Michala Hengalová

Master's thesis

Správní delikty dodavatelů v oblasti veřejných zakázek se zaměřením na tzv. „blacklist“

Administrative Delicts Committed by Economic Operators in Public Procurement with Focus on so Called “blacklist”
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá správními delikty dodavatelů v oblasti veřejných zakázek se zaměřením na institut tzv. blacklistu, tedy na zápis do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V předkládané práci je institut tzv. blacklistu zachycen v komplexních souvislostech, zejména se zaměřením na jeho problematické aspekty, s použitím rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže …viac
Abstract:
This thesis deals with administrative delicts committed by economic operators in public procurement, focusing on the so-called lacklist, which is the list of persons banned from public contracts. The thesis describes so-called blacklist in complex context, focusing in particular on its problematic aspects, using the practice of the Office for the Protection of Competition. Part of the issue is a brief …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedúci: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta