Nela Lissová

Bakalářská práce

Optimalizace daňového zatížení podnikatelského subjektu ve vazbě na zaměstnanecké výhody

Optimizing the tax burden on the business entity in relation to employee benefits
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem „Optimalizace daňového zatížení podnikatelského subjektu ve vazbě na zaměstnanecké výhody“. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení pojmů podnikání, fyzická a právnická osoba, daně, motivace. Zabývá se dělením daní, motivací pracovníků, teoriemi odměňování, efektivitou odměňování, členěním zaměstnaneckých …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with "Optimizing the tax burden of a business entity in the context of employee benefits". This thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is aimed at explaining the concepts of business, natural and legal persons, tax and motivation. It deals with the division of taxes, motivation of workers, theories of remuneration, efficiency of remuneration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
  • Oponent: Kamila Beňová, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání