Bc. Martin Kotas

Bakalářská práce

Srovnání makroekonomických ukazatelů zemí Visegradské čtyřky s EU-28 od roku 2004

Comparison of macroeconomic indicators of Visegrad Four countries with the EU-28 since 2004
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání makroekonomických ukazatelů Visegrádské čtyřky s EU-28 od roku 2004. Cílem práce je srovnání vybraných makroekonomických ukazatelů zemí V4 s ukazateli zemí EU-28. Nejprve jsou objasněny teoretické pojmy vybraných makroekonomických ukazatelů, následně je provedena analýza vývoje makroekonomických ukazatelů zemí V4 a srovnání makroekonomických ukazatelů s EU-28 …více
Abstract:
The bachelor‘s thesis is focused on the comparison of macroeconomic indicators of Visegrad countries with the EU-28 since 2004. The goal of the thesis is the comparison of selected macroeconomic indicators of V4 countries with indicators of the EU-28 countries. First of all the theoretical concepts of selected macroeconomic indicators are explained, then followed by an analysis of macroeconomic indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Antonín Petrásek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting