Petr KUČERA

Diplomová práce

Absolutní a relativní neplatnost právních úkonů povinného v exekučním řízení

Real and relative non-compliance of judiciary compulsory procedures in execution proceedings
Anotace:
V první kapitole uvádím definici právního úkonu, zmiňuji se o jeho druzích a dále popisuji a charakterizuji nutné náležitosti právního úkonu, na konci kapitoly rovněž hovořím o právním jednání. Druhá kapitola se týká absolutní a relativní neplatnosti, zde představuji hlavní znaky obou koncepcí, nastiňuji jejich historický vývoj, dále pak výhody i nevýhody obou přístupů a to, čím se od sebe vzájemně …více
Abstract:
In the first chapter the definition of a legal act , refers to the species and its further describe and characterize the necessary requisites of a legal act , the end of the chapter also speak of the legal proceedings.  The second chapter concerns the absolute and relative nullity , here I present the main characteristics of both concepts , I outline the historical development , as well as the advantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jitka Wolfová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Petr. Absolutní a relativní neplatnost právních úkonů povinného v exekučním řízení. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/