Bohuslav Horký

Bakalářská práce

Makroobezřetnostní politiky zemí V4 se zaměřením na Loan-to-Value poměr v letech 2016-2018

Macroprudential policies of V4 countries with focus on Loan-to-Value ratio between 2016 - 2018
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje aktuální problematice makroobezřetnostních politik s cílem porovnat vybrané nástroje a poukázat na potencionální rizika ohrožující finanční stabilitu. Teoretická část popisuje základní rámec znalostí především pak finanční stabilitu, systémové riziko a makroobezřetnostní dohled. Praktická část se zabývá popisem makroobezřetnostních politik jednotlivých států Visegrádské skupiny …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with current issues of macroprudential policies in order to compare selected instruments and to point out potential risks to financial stability. The theoretical part describes the basic knowledge framework, especially financial stability, systemic risk and macro-prudential supervision. The practical part deals with the description of macroprudential policies of the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Štěpán Pekárek
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77072