Martin HUČKO

Bakalářská práce

Postkomunistická levice ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí

Postkomunistická levice ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí

Post-Communist Left in Central-East Europe - comparison of three countries
Anotace:
Tématem této práce je porovnat postkomunistické levicové strany (nástupnické strany - Communist successor parties) ve třech vybraných zemí, pro svou práci jsem si vybral země: Česká republika, Polsko a Slovensko. Všechny zmiňované země byly prakticky v celé druhé polovině 20. století pod vlivem Sovětského svazu. Ve vybraných zemích jsem se poté věnoval vývoji, stranickému vedení, programu stran a odštěpeným …více
Abstract:
The topic of this thesis is to compare post-communist leftwing parties (Communist successor parties) in three particular countries. For my thesis I have chosen following countries: the Czech Republic, Poland and Slovakia. All of the mentioned countries were under the influence of the Soviet Union during the whole second half of the 20th century. In each country I focused on the development, leadership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012
Zveřejnit od: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUČKO, Martin. Postkomunistická levice ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická