Patrik Šimek

Bachelor's thesis

Komparace systému sociálního zabezpečení v České republice a v USA z pohledu nízkopříjmové domácnosti v období 2011-2017

Comparison of the social security system in the Czech Republic and the United States of America from the point of view of low-income households in the years 2011-2017
Anotácia:
Tato bakalářská práce je věnována komparaci systému sociálního zabezpečení v České republice a ve Spojených státech Amerických z pohledu nízkopříjmových domácností. Teoretická část práce se týká analýzy systému sociálního zabezpečení v České republice s důrazem především na přístup státu k sociálnímu zabezpečení a na hlavní nástroje. Analogicky se věnuje systému sociálního zabezpečení v USA. Zaměřuje …viac
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the comparison of the social security system in the Czech Republic and the United States of America from the point of view of low-income households. The theoretical part describes social security system in the Czech Republic, primarily the attitude and main instruments. Similarly, it describes social security system in the United States of America. It also focuses …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedúci: Vladimír Štípek
  • Oponent: Šárka Prudká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71964