Theses 

Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie – Bc. Daniel Beránek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Daniel Beránek

Diplomová práce

Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie

Upgrading of Bases and Potentialities of Positive Psychology

Anotace: Práce představuje aktualizaci východisek a možností pozitivní psychologie. Aktualizace byla vyvozena z komparativní analýzy pozitivní psychologie a Castanedova učení. Metoda byla inspirována konceptem kombinování informací způsobem binokulárního vidění – podstatou takové kombinace je zvolit obdobné, avšak odlišně kódované perspektivy. Výstupem práce je rekonstrukce a reprodukce dvou odlišných perspektiv (což se v intencích konceptu rovná nastínění hloubky), komparace a interpretace v kapitolách pět, šest a sedm a vyvození možností rozšíření hledisek pozitivní psychologie v kapitole osm.

Abstract: This work presents actualization of data and potentialities of positive psychology. The actualization was extracted from comparative analysis of positive psychology and Castaneda’s teachings. Method is inspired by concept of combination of information in the way of binocular view by Gregory Bateson. Basis of this combination lie in use of two similar, but diverging by code perspectives. Outputs are: reconstruction and reproduction of two different perspectives (those correspondents, comparison and interpretation in chapters five, six and seven and extrapolation of potentialities of expansion of perspectives of positive psychology.

Klíčová slova: pozitivní psychologie, Castanedovo učení, možnosti zvýšení kvalit lidského života, komparace, kombinace informací, případ binokulárního vidění, diskurz, inovace, Martin E. Seligman, Carlos Castaneda, Gregory Bateson, positive psychology, Castaneda’s teachings, expansion of qualities of human life, comparison, combination of information in the way of binocular view, discursus, innovation, Gregory Bateson.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz