Markéta Buriánková

Bakalářská práce

Poosouzení rizik vybrané pracovní činnosti

Risk Assessment of Selected Work
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou posouzení rizik vybrané pracovní činnosti. Kon-krétně se jedná o práci policisty na integrovaném operačním středisku pro daný kraj. Teore-tická část se zaměřuje na vytyčení pojmů jak z oblasti posouzení rizik, tak z pracovní čin-nosti, pro kterou jsou rizika posuzována. V praktické části jsou za pomoci vybraných metod rizika definována a posouzena. Pro sběr …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of risk assessment of selected work activity. Speci-fically, it is the work of a policeman at an integrated operational center for a certain region. The theoretical part focuses on defining the concepts of both risk assessment and work activities for which the risks are assessed. The practical part defines and assesses using selected risk methods. At first, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buriánková, Markéta. Poosouzení rizik vybrané pracovní činnosti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe